Bodrum Psikoloji Danışmanlık

Hakkımızda

Bodrum Psikoloji, 2015 yılında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan yetişkin ve çocuklarla çalışmak üzere kurulan ve 9 yıldır Ataşehir’de hizmet veren bir danışma merkezidir.

Bodrum Psikoloji ekibi; her biri kendi alanında uzman, etik ilkelere bağlı olarak çalışan, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

Bodrum Psikoloji, multidisipliner bir bakış açısı ve çalışma yapısını benimsemekte bu sebeple ekibinde farklı uzmanlık alanlarına sahip meslek üyelerine yer vermektedir.

Bodrum Psikoloji; ilkeleri olan, belirli prensipler ve kurallar doğrultusunda etik çalışan bir kurumdur.

Çalışma Alanlarımızı İnceleyin Psikoloji Alanları
Bodrum psikoloji
0
0
0
0

Neler Yaparız

Çalışma Alanlarımız

Online Terapi

Online terapide terapistin ofisine gitmek için planlama yapmamıza ve zaman ayırmamıza gerek olmadığından online terapi daha ulaşılabilir ve pratiktir. Kendimizi rahatça ifade edebileceğimiz ve güvende hissettiğimiz herhangi bir yerde seansları gerçekleştirebiliriz.

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, terapist ile danışanın gizlilik ilkeleri doğrultusunda geçirdiği terapi sürecidir. Bu süreçte bireyin kendini tanıması ve anlaması, öz farkındalığını kazanması, problemlerini tanımlayabilmesi, sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmesi, çözüm yolları üretmeye çalışması, çevresi ile uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması için çalışmalar yapılır. Sürenin uzunluğu ya da kısalığı, çalışılan konuya göre değişmekle birlikte pek çok konu hakkında bireysel psikolojik danışmaya başvurabilir.

Evlilik ve Çift Terapisi

Evlilik ve çift terapisi, evli olan veya olmayan çiftlerin çözüm bulmakta zorlandıkları sorunların, aşamadıkları kısır döngülerin ya da iletişim problemlerin bir uzman desteği ile ortaya çıkarılıp anlamlandırma ve yorumlama sürecidir. Bu terapi yönteminde iletişim becerilerini arttırma yolları yanında geçmişten bugüne yaşanan sorunlar da adım adım işlenir.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Çocuklar ve ergenler için terapi, onların sosyal, duygusal veya bilişsel gelişimlerinde sorunlara neden olabilecek endişelerini keşfetmelerine yardımcı olur. Oyun, çocuklar için doğal bir iletişim aracıdır ve danışmanlıkta oyun ve yaratıcı tekniklerin kullanılması duyguların özgürce ifade edilmesini kolaylaştırır dolayısıyla bu süreçte danışmanlık süreci oyun terapisi ekollerinden faydalanılarak sürdürülür.Çocuklukla yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi olarak da tanımlanan ergenlik döneminde sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal, duygusal ve psikolojik değişimler de yaşanır. Tüm bu değişimler sırasında onları dinlemek, anlamak ve saygı göstermek öncelikli hedefimizdir. İç dünyasını keşfetmeleri, güçlü yönlerini tanımaları ve yaşamları üzerinde olumlu değişiklikler yapmaları için rehberlik edilir.

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı, ebeveynlerin hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuklarını sağlıklı bir biçimde yetiştirmeyi destekler. Çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, gelişim özellikleri, etkili ebeveyn tutumların neler olduğu, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme ve sosyal-duygusal gelişimi yerinde olan çocuklar yetiştirmek için sağlıklı, işlevsel ebeveynlik becerileri konularında verilen danışmanlık hizmetidir.

Dil ve konuşma terapisi

Dil, konuşma, iletişim ve ses bozukluklarını değerlendirmek ve tedavi etmek için kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan bireye yönelik olabilir. Terapistler, bireylerin konuşma, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanır. Bu teknikler arasında dil egzersizleri, konuşma geliştirme aktiviteleri, iletişim stratejileri ve ses terapisi bulunabilir. Ayrıca, bireylere dil ve konuşma bozukluklarıyla başa çıkmaları için öğrenme ve adaptasyon konusunda destek sağlanır.

Bize Yazın Bodrum psikoloji iletişim

Kaygı Bozukluğu (Anksiyete)

Kaygı, normal ölçülerde hissedildiğinde tehlikelere karşı kendimizi korumamızı, motive olmamızı ve dikkatimizi toplamamızı sağlayan sağlıklı bir duygudur. Kaygı bozukluğu ise hissettiğimiz kaygı duygusunun aşırı derecede ve devamlı olarak hissedildiği, hayatımızı etkileyen bir durumdur. Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler kendilerinde kaygı hissi uyandıran durumlarda bu durumları olduğundan daha kötü görerek korkar ve paniklerler, kendilerinde bu hissi uyandıran durum ve olaylardan kaçınırlar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı-OKB)

Obsesif kompulsif bozuklu, kişinin obsesyon adı verilen devamlı tekrarlayan düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden dolayı rahatlamak amacıyla kompulsiyon adı verilen devanlı tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur. Takıntılar birbirinden farklı pek çok alanda karşımıza çıkmakla beraber takıntı türlerini; kirlenme korkusu, bir zarardan sorumlu olma, simetrik ve düzenli olma, bir şeyleri sayma, nesneler düzenli olmadığında strese girme, dini ve cinsel takıntılar gibi başlıklarda toplayabiliriz.

Depresyon

Depresyon, kişide mütemadiyen devam eden bir hüzün, isteksizlik hali, kendine güvenin peyderpey azalması ve yoğun umutsuzluk gibi negatif hisleri barındıran bir duygudurum bozukluğudur. Depresyonun belirtileri herkeste farklılıklar gösterir. Ancak en sık rastlanan belirtileri; haftalar ya da aylarca neredeyse her gün devam eden üzgün, kaygılı bir ruh hali, ümitsizlik, karamsarlık olarak sıralanabilir.

Panik Atak

Panik atak, aniden ve düzenli olarak bir panik ya da korku hissinin etkisi altında kalınan bir anksiyete bozukluğudur. Panik atak yaşayan bir kişi için endişe, panik ve stres duyguları hem düzenli hem de genellikle belirgin bir sebep yokken ortaya çıkar. Panik atak belirtileri arasında; hızlı kalp atışı, nefes almada zorluk, parmaklarda karıncalanma, kulaklarda çınlama, genel titreme, boğulma hissi, zihin bulanıklığı, kontrolünü kaybetme hissi gibi semptomlar gözlemlenir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), odaklanmada güçlük yaşama ve aşırı hareketli olma gibi dürtüsel davranışlar ile öz kontrolü etkileyen çocukluk çağında en sık görülen nörogelişimsel bozuklukluktur. DEHB’nin dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite olmak üzere üç farklı belirti grubu vardır. Bazı bireylerde dikkat eksikliği belirtileri aktifken bazısında hiperaktivite belirtileri gözlenir, diğer bir grupta ise hem dürtüsellik hem de hiperaktivite belirtileri olduğu karma DEHB tipidir. Odaklanmada zorluk, dikkati sürdürememe, göz teması kuramama, çabuk sıkılma, detayları gözden kaçırma belirtilerinden bazılarıdır.

Bloglar